Công ty TNHH thiết bị gara Việt Nam Banner header

Công ty TNHH thiết bị gara Việt Nam
Icon Collap

Chính sách nhân sự

[:vi]Môi trường làm việc

Với phương châm “Con người là yếu tố cốt lõi cho phát triển doanh nghiệp và là yếu tố sống còn trong cạnh tranh”, chúng tôi đang hướng đến một môi trường làm việc hiện đại & chuyên nghiệp, nơi thật sự tôn vinh những tài năng và giá trị con người. Đến với chúng tôi các bạn sẽ tận mắt chứng kiến và cùng chúng tôi trải nghiệm một môi trường làm việc:

 • Giao tiếp cởi mở & tôn trọng;
 • Công việc thách thức & sáng tạo;
 • Thu nhập cạnh tranh & công bằng;
 • Cơ hội học tập / thăng tiến rõ ràng & không giới hạn;
 • Thành tích được đánh giá khách quan & khoa học;
 • Công việc ổn định & được chăm sóc chu đáo;

 

Chính sách tiền lương & thưởng:

Nhằm khuyến khích nhân viên học hỏi, năng động và sáng tạo trong công việc. Công ty thực hiện chính sách phân phối thu nhập:

 • Lương theo vị tri công việc: Mỗi vị trí công việc có mức lương nhất định phù hợp với trình độ , kinh nghiệm , năng lực của nhân viên
 • Lương theo năng lực: Nghĩa là nhân viên làm công việc như nhau nhưng có năng lực khác nhau thì có mức luơng khác nhau .
 • Thưởng theo hiệu quả công việc: Thông qua việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên quý / năm, Công ty có chính sách thưởng theo kết quả công việc của từng nhân viên .

Chính sách phúc lợi

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được Công ty quan tâm hàng đầu. Chúng tôi đảm bảo các chế độ, chính sách được trả bằng hoặc cao hơn yêu cầu của pháp luật lao động:

 1. Hợp đồng lao động & các chế độ BHXH:
 • Khi hết hạn thử việc người lao động được ký HĐLĐ
 • Và tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
 1. Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
 • Thưởng lễ  ngày Chiến thắng 30/4
 • Thưởng lễ Quốc khánh 02/9
 • Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh hàng năm Công ty có mức thưởng phù hợp cho người lao động.
 1. Lương tháng 13 & thưởng cuối năm
 • Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh của Công ty và kết quả công việc trong năm người lao động được hưởng lương tháng 13, người lao động làm việc từ 9 tháng trở lên hưởng một tháng thu nhập, người lao động làm việc dưới 9 tháng hưởng theo tỷ lệ thời gian
 • Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh của Công ty và kết quả công việc trong năm người lao động, ngoài việc được hưởng lương tháng 13 người lao động còn có thể được hưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty.
 1. Trợ cấp thôi việc
 • Tiền trợ cấp thôi việc: mỗi năm làm việc 0.5 tháng lương cơ bản.
 • Trợ cấp thâm niên: ngoài tiền trợ cấp thôi việc nếu người lao động có thâm niên từ 5 năm trở lên được hưởng thêm 2 tháng lương tùy theo loại HĐLĐ.
 1. Nghỉ mát:
 • Hàng năm Công ty tổ chức cho NLĐ đi nghỉ mát từ 03 – 04 ngày,
 • Công ty đài thọ 100% chi phí
 • Người lao động được hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ mát.
 1. Hỗ trợ khó khăn:

Những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Công ty xem xét và hỗ trợ.[:en]Work environment

With the motto “human being is the core element for business development and a vital factor in competition”, we are aiming at a modern and professional working environment where we truly honor the talents. Energy and human values. Come to us, you will witness with us and experience a working environment with us:

Open communication & respect;
Challenging & creative work;
Competitive & fair income;
Clear and unlimited learning / promotion opportunities;
Achievement objective & scientific evaluation;
Stable work & caring;

 

Wage & reward policy:

To encourage employees to learn, be active and creative in their work. Company implement income distribution policy:

Salary based on job position: Each job position has a certain salary level appropriate to the qualifications, experience, capacity of employees.
Salary based on capacity: This means that employees who work in the same capacity but have different capacities have different levels.
Performance Bonus: By evaluating the performance of employees in the quarter, the Company has a bonus policy based on the performance of each employee.
Welfare policy

Taking care of material and spiritual life for employees is always the Company’s primary concern. We guarantee that the regimes and policies paid equal or higher than the requirements of the labor law:

Labor contracts & social insurance schemes:
Upon the expiration of the probation period, the employee is entitled to sign a labor contract
And participate in social insurance, full health insurance
Enjoy the big holidays of the year
Victory Day Victory Day 30 April
National Day Celebration 02/9
Depending on the annual business activities, the Company has the appropriate bonus for the employees.
December salary & year end bonus
Based on the business performance of the Company and the results of the work in the year the employee is entitled to 13 months salary, the employee who works for 9 months or more will receive a month’s income, the employee who works less than 9 months Enjoy time proportion
Based on the business performance of the Company and the performance of the five employees, in addition to their monthly salary, 13 employees may also be entitled to the performance of the company.
Severance allowance
Retirement allowance: 0.5 month basic salary per year.
Seniority allowance: In addition to the severance allowance, if an employee with a seniority of 5 years or more is entitled to an additional 2 months’ salary depending on the type of labor contract.
Summerly:
Every year, the company organizes for employees to go on vacation from 03 to 04 days,
Company covers 100% of the cost
Workers enjoy full pay during the holidays.
Support difficult:
Employees in difficult circumstances will be reviewed and supported by the Company.[:]