Công ty TNHH thiết bị gara Việt Nam Banner header

Công ty TNHH thiết bị gara Việt Nam
Icon Collap

Máy rửa xe siêu cao áp QK5011C 22KW

Máy rửa xe máy chuyên nghiệp LT-16MC (2000PSI)

Máy rửa xe máy chuyên nghiệp LT-16MD (1750PSI)

Máy rửa xe dầu diezel LUTIAN 18D35-10C 10HP

Máy rửa xe chạy bằng xăng 18G30-13HP

Máy rửa xe cao áp 22KW

Máy rửa xe cao áp 15KW

Máy rửa xe cao áp11KW

Máy phun áp lực cao 5.5KW

Máy rửa xe cao áp chuyên nghiệp Lutian 7.5KW 3600PSI

Máy rửa xe cao áp chuyên nghiệp Lutian 3KW 1750PSI

Máy rửa xe cao áp chuyên nghiệp Lutian 3.0KW 2200PSI