Công ty TNHH thiết bị gara Việt Nam Banner header

Công ty TNHH thiết bị gara Việt Nam
Icon Collap

Bình bọt Inox super 90L

Bình bọt Inox 70L

Súng phun xịt lốc xoáy PM-3

Súng dọn nội thất ôtô cao cấp loại 1L 8500B

Súng bọt tuyết cao cấp Loại 1L 8500A

Bình dọn nội thất ôtô PM-1L-1

Bình phun bọt tuyết dùng khí nén PM-1L-2

Dây rửa bố thép máy rửa xe LT-10

Dây rửa bố thép máy rửa xe LT-15M

Dây rửa bố thép máy rửa xe LT-20M

Đầu bơm 3WZ-2012 7.5KW

Đầu bơm 3WZ-2010C 5.5KW

Đầu bơm LUTIAN 3WZ-18127B 3KW

Cụm van chỉnh áp suất máy rửa xe

Attomat máy rửa xe

Bộ khởi động từ máy rửa xe

Ốc đồng hồ LT-C24

Đồng hồ đo áp lực máy rửa xe LUTIAN

Khớp đồng nối nhanh cho dây

Đầu đồng trung gian súng

1 2 3